Tilikirjat kertovat monenlaista. Viimeksi kerroin hankinnoista, joita tehtiin, kun koulu aloitti Haukijärvellä 1898. Nyt keskityn siihen, millä tavalla koulu työllisti kyläläisiä vuosina 1898 - 1941. Tehtävä ei ole ihan helppo, sillä kirjaukset eivät ole mitenkään tarkkoja. Kun jonkun esittämä lasku on maksettu, ei ole mahdollista tietää, onko kyseessä työsuoritus, tavaran hankinta vai jotain muuta. Oppilasavustuksista ainakin osa kulki koulun tilien kautta. Lisäksi johtokunnan jäsenet ehkä tekivät hankintoja ja perivät sitten saataviaan koululta. Niinpä olen ottanut seuraavaan mukaan vain ne, jossa työsuoritus on mainittu tai oikein mikään muu ei tule kyseeseen.

Koulu tietenkin työllisti opettajat, myös poikien käsitöitä opettaneet. Heistä on sivustolla tarkemmin. Lisäksi kaksi ryhmää sai koululle tekemästään työstä tuloa melko säännöllisesti. Heitä olivat puiden pilkkojat ja siivoojat. Jälkimmäisille on usein maksettu nimikkeellä "koulun pesu". Toki siivoojan palkka mainitaan 30-luvulla. Puita ovat pilkkoneet ainakin V. Mustasilta, Juho Söderling, Ville Kanerva, Vihtori Mäkinen, Alfred Viidanoja, Kalle Hakala ja Juho Jalonen. Siivoustyötä ovat tehneet Miina Mäkelä, Miina Anttila, Siiri Virtanen, Aina Hakala, I. Hakala, Hilma Jalonen ja H. Hakala.

Koulun kunnossapito ja monet hankinnat työllistivät käsityöläisiä. Heistä ehkä käytetyin oli Kalle Virtanen, joka on muun muassa korjanut saunaa, laittanut muurin ja aitaa ja raudoittanut veräjän. Myös Frans Vihtori Mäkinen ja Toivo Mäkinen tekivät usein kunnossapitotöitä. Seppä Jokisen työt mainitaan myös, samoin suutareista Väinö Mustajärvi ja Kalle Salo. He lienevät tehneet jalkineita, joita avustuksena jaettiin oppilaille. Avustuksiin liittynevät myös ompelu-, kudonta- ja neuletyöt, joita tekivät ainakin Virtaska (ilmeisesti Aleksandra Virtanen), Hulda Huippula, Tilda Pettersson, Elli Mäkelä ja Aino Salomäki.

Kalle Haukipää oli laittanut kaivon, Uuno Selkee ajanut savea ja santaa, V. Järvelä tehnyt kivitolpat, Kalle Ojala ajanut vettä, Vihtori Niemi tuonut kirjoja, Samuli Metsäraukola tuonut paloöljyä ja lautoja, Fanny Jokinen ja Heimo Keskinen huolehtineet lämmityksestä, Arvi Heikkinen ja Väinö Salomäki tehneet sähkötöitä ja Kalle Hakala Toivo Kanervan kanssa suorittanut lumen ajoa. Monta suoritusta jää tässä mainitsematta. Ehkä joskus toisen kerran hankinnoista, joita koulu on suorittanut.

 

Lisää kommentti


Lisätietoja