Tässä sivustolle avatussa blogissa on tarkoitus pohtia erilaisia Haukijärven kylän historiaan liittyviä asioita. Tekstien kommentointi on tervetullutta.

Jos sivustolla olisivat mukana vain ne talot, jotka kirkonkirjojen mukaan kuuluivat Haukijärveen, jäisi luettelo kovin lyhyeksi. Pakkanen ja Suoja olisivat mukana, samoin koulu ja Vuoren talo. Lisäksi kylän alueella olivat Hiirikallion pienet mökit Valkama, Antila ja Pettersson. Osa sodan jälkeen perustetuista karjalaistiloista on Pakkasen maalla, mutta aika moni niistäkin kuuluisi oikeastaan Kalkunmäkeen, jonka Märrin tai Maatialan entiselle maalle ne on pystytetty. Niinpä sivuston pohjana on pidetty pikemmin koulupiiriä ja postipiiriä. Silti rajoja joutuu monissa kohdissa miettimään erityisesti jo hävinneiden asumusten kohdalla.

Aloitetaanpa omilta kotitanhuviltani. Salomäestä ja Sillanpäästä on käyty koulua sekä Heinijärvellä että Haukijärvellä. Posti tuli Herttualan kautta. Vähän rajatapauksia siis. Asukkaat taisivat mieltää itsensä molempiin kyliin kuuluviksi. Ihantolan torpan asukkaiden mielipiteestä ei ole tietoa, vaikka ainakin Josefiinalla sellainen varmasti tästäkin asiasta oli. Siitä eteenpäin oltiin jo selvemmin Haukijärvellä, vaikka vielä Kalkunmäen alueella. Ristilän ja Jokelan torppien asukkailla oli selkeästi yhteyksiä Haukijärveen, vaikka he kävivätkin taksvärkkiä tekemässä Heinijärvellä. Lamminkulman perällä olleen Kataiston torpan väen mietteistä on vaikea enää tietää, mahdollisesti he katsoivat kuuluvansa Heinijärveen. Samoin voi olla Viidanojankulman Marjamäen laita.

Parilan alue on itse asiassa aika yhtenäinen ja kuului sekä koulunkäynnin että postinkuljetuksen kannalta selkeästi Haukijärven yhteyteen. Samaa voinee sanoa Valkamasta, vaikka se on alun perin kuulunut Heinijärveen. Muu Mustajärvenkulma on hiukan ongelmallisempi. Sen talot olivat joko Herttualan tai Pukaran kylää. Kun jälkimmäinen vielä 1920-luvun alussa liitettiin Mouhijärveen, joudutaan siis jo menemään toisen kunnan alueelle. Kuitenkin koulua käytiin pääasiassa Haukijärvellä ja Pukaran taloihin taisi posti kulkea Haukijärven kautta.

Ihmeen vähän on kritiikkiä kylän rajoista tullut. Lähinnä muutamaa taloa Mustajärvenkulmalta on haluttu lisätä sivustolle. Ilmeisesti sivustolla mukana olevien tilojen entiset ja nykyiset asukkaat kokevat itsensä riittävässä määrin haukijärveläisiksi. Hyvä niin.

Lisätietoja