• Lähdeviitteet tarkemmin tekstiversiossa (pdf)
  • Nykyiseen kylään kuuluu paljon myös ennen Heinijärven ja Kalkunmäen sekä Kyröspohjan taloille kuuluneita alueita
  • Haukijärven kansakoulusta on ilmestynyt oma historiikki
  • Vaikka esitys päättyy (pienin poikkeuksin) 1960-luvun alkuun, on vuoden 1945 jälkeen syntyneiden nimet yleensä jätetty esityksestä pois.
  • Kuolinvuodet esitetään nykyhetkeen saakka, mikäli ne ovat tiedossa.
  • Vuonna 1931 tuli voimaan laki, joka vaati olemaan kirjoilla siinä seurakunnassa, jossa todellisuudessa asui. Monet 20-luvulla kotipaikkaa vaihtaneet on kirjattu tämän vuoden muuttaneisiin.
  • Päärakennusten rakentamisvuodet (vuoteen 1960 saakka) on otettu mukaan, mikäli ne on lähteisiin merkitty. On huomattava, että useimmissa taloissa on myöhemmin tehty mittavia korjauksia ja laajennuksia.
  • Talojen ja torppien perustamisvuodet ovat peräisin Hämeenkyrön historia-teoksen I ja II osasta.

Lisätietoja