Olen monta kertaa kirjoitellut Kansalliskirjaston digitoimien vanhojen sanomalehtien Haukijärveä käsitelleistä jutuista. Aiemmin siteerasin Maaseudun Tulevaisuutta. Tällä kertaa katselemme Suomen Sosialidemokraatti-lehden artikkeleita. Tätäkin lehteä on digitoitu varsin pitkälle. Vuonna 1933 lehti kertoi Haukijärven työväenyhdistyksen ottaneen kantaa metsänmyyntiä koskevaan kunnallisverotukseen. Juttu on hiukan vaikeaselkoinen tuon ajan verotusta huonosti tuntevalle. Yhdistys kuitenkin teki puoluekokoukselle aloitteen, jonka mukaan verotusta tulisi muuttaa niin, että metsän myynnistä saatu tulo olisi kokonaan kunnallisverotuksen alaista tuloa. Aloitteen eteenpäin menosta ei ole tietoa.

1937 vietettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa. Lehti kertoi juhlaohjelmasta seuraavaa. Tervehdyspuheen piti kansanedustaja Frans Mustasilta. Hän esitti myös toimintakertomuksen. Juhlapuheen piti Miina Sillanpää. Puheen alussa hän esitti muistosanat hiljattain kuolleen Matti Paasivuoren muistolle. Tilaisuudessa puhui myös kaupanhoitaja Isak Kärki. Lisäksi esitettiin Frans Mustasillan kirjoittama juhlaruno, kisällilauluja, torvisoittoa, näytelmä ym. "Yleisöä oli paikkakunnan oloihin katsoen hyvin runsaasti."

Sitten 50-luvulle, aikaan jolloin työväenyhdistys oli eronnut tai juuri eroamassa SDP:sta ja liittymässä SKDL:oon. Lehden runoutta käsittelleessä jutussa kerrottiin, että Armas Äikiä tulisi puhumaan Haukijärven työväentalolle maaliskuussa 1953. Ohjelmassa olisi mukana myös iskelmiä, kupletteja, huumoria ja lausuntaa. Jutussa Äikiää nimitettiin runonpainaltajaksi, jonka viihdytyskiertueet eivät suomalaisia kovin paljoa ylösrakenna niihin liitetyistä muista kupleteista huolimatta. Tiedossa ei ole, moniko kyläläinen oli valmis maksamaan 100 markkaa päästäkseen häntä kuulemaan. Jos tanssia oli tarjolla, se houkutti niitäkin, joita politiikka ei ihmeemmin kiinnostanut.

 

Lisätietoja