Viimekertaisessa tekstissä oli linkki vuoden 1908 karttaan. Siinä näkyy Kataiston (Katajiston) lähellä Huhtala. Kumpikin oli Tättälän maalla. Kyse ei siis ole sivuston Huhtalasta, toki asukkaat olivat osittain samoja. Ilmeisesti kartan Huhtala on se paikka, johon Kalle Kustaa Huhtala perheineen muutti Kataistolta joskus 1890-luvun puolivälissä. Huhtala tyhjeni viimeistään 1917, kun Kalle Vihtori Huhtala muutti Mouhijärvelle. Mahdollisesti viimeinen asukas oli kuitenkin hänen isänsä, joka kuoli 1914. Ajankohta mahdollistaisi sen, että Lehtiset olisivat asuneet Huhtalassa ennen Palolaan muuttoaan.

Vilkaistaan toistakin karttaa. Vuonna 1909 Yliraukolan tilasta erotettiin Yliviidanoja, Alaviiidanoja ja Lammi. Lammi (64) näkyy kahdella karttalehdellä. Ensimmäinen osa Lamminsuon yhteydessä, toinen samalla Yliviidanojan ja Alaviidanojan kanssa. Tilalla oli vain muutamia latoja, ei asuinrakennuksia. Se säilyi Yliraukolan omistuksessa. Vuoden 1929 paperiseen karttaan on kuitenkin ilmestynyt asuinrakennus, joka on nimetty Lammiksi. Se sijaitsee ilmeisesti aiemmassa kartassa näkyvän suon reunamalla. Valitettavasti en uskalla ottaa kuvaa tuosta myöhemmästä kartasta, kun en tiedä karttojen tekijänoikeuksista.

Lammin asukkaista tiedetään, että 1929 - 1930 maatalouslaskennassa sinne merkittiin vuokraviljelijä Kalle Huhtala. Ei ole tiedossa, milloin Mouhijärveltä paluu tapahtui. Vuokraviljelijä nimitys viittaisi siihen, että hänellä oli vuokrattuna koko Lammin tila. Niin ei kuitenkaan todennäköisesti ollut. Kun hän vaimonsa Iidan kanssa 1935 osti Huhtalan tilan, puhutaan lainhuutoasiakirjoissa torpparista. Vuoden 1909 kartan Lammista osa jäi Yliraukolan omistukseen, osasta syntyi Huhtalan tila ja osan oli Kalle Yliraukola myynyt jo 1920 Alaviidanojan Laineille.

Lisätietoja