Jatkan vielä viimekertaisesta aiheesta, mutta nyt vuoden 1915 näkökulmasta. Vuonna 1914 syntyneitä lapsia rokotettiin edellisten vuosien tapaan. Kylässä heitä oli (sattumoisin?) vähemmän kuin aiemmin syntyneitä. Uutena piirteenä rokotuspäiväkirjassa oli luettelo uudelleenrokotetuista. Heidän ikäjakaumansa oli varsin laaja, nopealla läpikäynnillä 3 - 63 vuotta. Kaikki olivat aiemmin saaneet pistokset, joista useimmilla löytyi kuusi jälkeä. Uusintarokotuksia oli ymmärtääkseni annettu aiemminkin. Ehkä maailmansodan pelätiin tuovan uuden epidemian ja siksi uusintarokotuksia otettiin nyt laajasti. Kyliä ei tähän luetteloon ole kirjattu, mutta yleensä saman perheen tai naapuruston jäseniä löytyi listalta useampia peräkkäin. Muutama muualla palveluksessa ollut entinen kyläläinen saattoi jäädä tunnistamatta.

Luettelon 763 hämeenkyröläisen joukosta löytyvät ainakin seuraavat kyläläiset: Otto ja Saara Söderling, Selma ja Jaakko Erkkilä, Lydia Kinkki, Hilma Palomaa, Ville Perttu, Aina Perttu, Väinö Mäenpää, Anna Rintala, Lempi ja Martti Antila, Kalle Maatiala, Tyyne Palomaa, Ida Rajala, Vihtori, Aina, Yrjö ja Helmi Järvelä, Kalle ja Alina Valkama, Jenny Malinen, Juho Tuominen, Hugo Selkee, Linda Rajala, Eeva Valkama, Martta Koivisto ja Kerttu Lehtosalo, mahdollisesti myös Elli Ahonen. Lisäksi jäin miettimään, kuka mahtoi olla Hanna Selkee, joka oli tuolloin 16-vuotias. Selkeen kasvatti?

Uudelleenrokotukset alkoivat Hämeenkyrössä 31.5. heti pikkulasten rokottamisen jälkeen ja jatkuivat 17.7. saakka. Useimmat kyläläiset on rokotettu heinäkuun puolenvälin paikkeilla. Rokottajana toimi Eeva Huovinen, kuten viisi vuotta aiemminkin. Tarkastuksia ei uudelleenrokotetuille nähtävästi suoritettu. Merkintöjä sellaisista on vain aivan muutamilla. Kun rokotettavien nimiluettelo 1910 oli ilmeisesti valmiiksi laadittu seurakunnassa, näyttää rokottaja 1915 kirjanneen uudelleenrokotettavat listaan sitä mukaa kuin antoi heille pistokset.

 

 

Lisätietoja