Autonomian ajan Suomessa oli käytössä asevelvollisuus vuosina 1881 - 1901. Asevelvollisia olivat vuosina 1859 - 1879 syntyneet. Vuosittain järjestettiin kutsuntatilaisuuksia, joissa nuoret miehet saivat arpanumeron. Pienimmät arpanumerot velvoittivat kolmen vuoden asepalvelukseen. Hieman suuremmilla numeroilla joutui kolmena kesänä suorittamaan 90 päivän harjoittelun reservikomppaniassa. Paljon oli myös asevelvollisuudesta kokonaan vapautettuja. Vapautuksen saattoi saada terveydellisten syiden lisäksi ainakin perhesyistä.

Ketkä kylässä pääsivät/joutuivat suorittamaan asepalveluksen? Siitä onkin hiukan vaikeampi saada tietoa. Arpanumero tai palveluksesta vapauttaminen on kyllä merkitty rippikirjaan. Jonkun verran on myös merkintöjä vakinaisesssa palveluksessa olemisesta. Mutta merkinnän johdonmukaisuudesta on vaikea sanoa mitään. Kutsuntaluetteloita ei ole digitoitu eivätkä ne välttämättä tarjoa tietoa palveluspaikasta. Lisäksi osa kyläläisistä ehti muuttaa pois ennen kutsuntaikää, mikä vaikeuttaa tutkimista.

Yksi kyläläinen palveli varmasti Suomen kaartissa. Hän oli Taavetti Tonttila. Hän sai kutsunnassa arpanumeron neljä, mikä tiesi kolmen vuoden palvelusta. Rippikirjassa 1891 - 1901 (SSHY:n jäsensivuilla) hänellä on merkintä "vak. sotap.". Kaartin seurakunnan arkisto kertoo hänen olleen kutsunnoissa 1900 ja vannoneen sotilasvalan samana vuonna. Hän kuului kaartin ensimmäiseen eli Hänen Maijesteettinsa komppaniaan. Mahdollisesti hän oli mukana myös komppanian matkalla Pietarissa. Muuten palvelus tapahtui Helsingissä. 

Muita pieniä numeroita saaneita olivat Frans Erkkilä (3), Jaakko Varin (1) ja Taavetti Palomäki (10). Heidän palveluksestaan ehkä jonkun toisen kerran. Toisaalta tiedetään, että Vihtori Järvelän numero 30 vei hänet kesäisiin harjoituksiin Ikaalisten reservikomppaniassa.

Näistä autonomian ajan sotilaskoulutuksen saaneista jotkut osallistuivat vuoden 1918 sotaan. Heitä oli varmasti molemmilla puolilla. On vaikea sanoa, mikä asepalveluksen suorittaneiden merkitys sodassa oli. Taavetti Tonttila kaatui 1918 Tampereen taisteluissa.

Vaikka tämänkertainen aihe oli hiukan sotainen, toivotan lukijoille oikein rauhallista ja aurinkoista pääsiäistä.

Lisätietoja